1. Ръцете и краката трябва да бъдат закрити по време на игра. Всички играчи трябва да бъдат с дрехи с дълги ръкави и панталони.

2. Носенето на безопасна маска по време на игра е задължително и не трябва да бъде сваляна при никакви обстоятелства.

3. Безопасността е отговорност на играчите!

4. Не се допуска физически контакт между играчите по време на игра.

5. Забранено е стрелянето от разстояние по малко от 2 метра! Скоростта на топчето, излитащо от цевта е със скорост 80 - 100 м в секунда. Неспазването може да нанесе травми. При разстоянието по-малко от 2 метра между двама играчи, те са длъжни да се отдалечат един от друг.

6. Цевта винаги трябва да бъде насочена надолу или в безопасна посока.

7. Играч, държащ маркера си в протегната нагоре ръка, в него не се стреля. Чрез този сигнал, той дава знак, че има екстремна ситуация и не играе. По време на излизане от полето на някой играч, той не трябва да бъде обект на обстрел.

8. Забранява се употреблението на алкохол преди, по време или веднага след игра, докато маркерите не са обезопасени и прибрани.

9. Маркерът не трябва да се разглобява и да се махат каквито и да е части, докато той е под налягане.

10. Откритите части на тялото трябва да бъдат държани далеч от СО2 (въглероден диоксид) газа, когато се монтира или демонтира бутилката. СО2 газът е много студен и може да доведе до измръзване на кожата при дадена ситуация.

11. Организаторите на пейнтбол игрите не носят отговорност за получени травми и наранявания.